تعرفه عکاسی فرش

عکاسی زمینه سفید فرش

عکاسی نمای روبرو

به صورت محصول زمینه سفید از روی دار نمایشگاه

عکاسی نمای روبرو

به صورت محصول زمینه سفید در استودیو

ضمناً ارسال به استودیو و همچنین بازگرداندن محصول در زمان تعیین شده به عهده کارفرما می‌باشد.

عکاسی استودیویی فرش

عکاسی چندنما

این سبک از کار الزاماً می‌بایست در فضای استودیو صورت پذیرد

حداقل تعداد فریم برای انجام این کار 3 خروجی است که قیمت آن به ازای هر فریم(عکس) خروجی 268.000 تومان است

نماها انتخابی توسط کارفرما است اما به صورت پیش فرش «شامل نمای روبرو، گل وسط فرش، ریشه یا زیگزاگ» 

ادیت عکس فرش

ادیت زمینه سفید عکس فرش درصورت تائید بودن تصاویر توسط کارگزار، به صورت دسته جمعی حداقل 10 تصویر پذیرفته می‌شود. قیمت ادیت به ازای هر عکس : 33.000 تومان

عکاسی فرش وینتیج

عکاسی فرش در چیدمان یا به صورتی تزئینی به شکل‌های مختلف، معمولاً پس از برآورد هزینه اعلام می‌گردد و وابسته به حجم و نوع کار است.

در این نوع عکس هزینه‌ی هرفریم عکس 510.000تومان خواهد بود.

سایر هزینه‌ها همچون: حمل و نقل، اجاره دکوراسیون، نیازبه نورپردازی‌های خاص، چیدمان صحنه و… به صورت برآوردی و به عهده کارفرما است.